REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Black Friday” („Promocja”).
  2. Organizatorem promocji jest CLARK MEDIA z siedzibą w Toruniu przy ulicy strzałowa 11A/4, 87-100 , NIP: 8792694429 („Organizator”).
  3. W okresie trwania Promocji Organizator udostępnia kod rabatowy OFFERT, który obniża standardową cenę produktu o -30zl przy zakupy 1 Para model SARA. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami. 
  4. W trakcie trwania promocji obowiązują standardowe zasady zwrotów oraz reklamacji opisane w regulaminie sklepu.
  5. Promocja obowiązuje od dnia 17.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
  6. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinna być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres e-mail organizatora: kontakt@clarkk.pl. Organizator ustosunkuje się w wiadomości zwrotnej w terminie do 14 dni.
  7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.