Warunki Świadczenia Usług

Warunki Świadczenia Usług
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez CLARK MEDIA. Na całej stronie internetowej terminy "my", "my" i "nasz" odnoszą się do CLARK MEDIA

CLARK MEDIA oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tutaj podane. 


Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując od nas coś, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na następujące warunki ("Warunki Korzystania z Usług", "Warunki"), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze warunki korzystania z usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym, bez ograniczeń, użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostawcami treści. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed wejściem na naszą stronę internetową lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki Świadczenia Usług są uznawane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Świadczenia Usług. 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom Użytkowania Serwisu. Z aktualną wersją Warunków korzystania z usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. 

Nasz sklep znajduje się na stronie Shopify Inc. Dostarczają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO 
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez dowolną osobę pozostającą na jego utrzymaniu. 
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie możesz, korzystając z Serwisu, naruszać jakichkolwiek praw w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich). 
Użytkownik nie może przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. 
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług. 

CZĘŚĆ 2 - WARUNKI OGÓLNE 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi dla kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. 
Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymogów technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania danych przez sieć. 
Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani nie nawiązywać kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. 
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki. 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI 
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie internetowej nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacji ogólnych i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. 
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie. 

SEKCJA 4 - ZMIANY W SERWISIE I CENACH 
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. 
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy) 
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online poprzez stronę internetową. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor Twojego komputera będzie wyświetlany w dowolnym kolorze. 
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa na zasadzie jednostkowych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym czasie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. 
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione. 

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię kontaktując się z Tobą przez e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów. 

Użytkownik zgadza się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. 

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów. 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE 
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi osób trzecich, nad którymi nie monitorujemy, ani nie mamy żadnej kontroli, ani nie mamy żadnego wkładu. 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w jakim są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi osób trzecich. 
Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania i należy upewnić się, że użytkownik zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) będącego osobą trzecią. 
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Użytkowania Serwisu. 

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH 
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. 
Łącza osób trzecich zamieszczone w tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich. 

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA 
Jeśli na nasze żądanie wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz do nas kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą, czy też w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do odpowiedzi na wszelkie komentarze. 
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług. 
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierały materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią. 

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE 
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności. 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I PRZEOCZENIA 
Czasami na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia przez użytkownika). 
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Nie należy przyjmować żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia zastosowanej w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. 

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZAKAZANE 
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Korzystania z Usług, użytkownik nie może korzystać z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszanie jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszanie lub naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, nadużywać, obrażać, szkodzić, zniesławiać, zniesławiać, oczerniać, lekceważyć, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) wysyłanie lub przesyłanie wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spam, phish, pharm, pretekst, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub omijanie funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub stron internetowych, lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań. 

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów. 
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać dzięki korzystaniu z usługi, będą dokładne lub wiarygodne. 
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. 
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane w stanie "takim, w jakim są" i "dostępne" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności. 
W żadnym wypadku CLARK MEDIA, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli została poinformowana o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo. 


SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE 
Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i nieszkodliwego pocałunku i naszej spółki dominującej, spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwego w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuniętych przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub z naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osoby trzeciej. 

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ 
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. 

PUNKT 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY 
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. 
Niniejsze Warunki Świadczenia Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Usług w dowolnym momencie, informując nas o rezygnacji z korzystania z naszych Usług lub o zaprzestaniu korzystania z naszej witryny. 
Jeśli w naszym wyłącznym osądzie użytkownik nie zastosuje się lub podejrzewamy, że użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części). 

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA 
Niewykonanie przez nas wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. 
Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu oraz wszelkie zasady i zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoległe umowy, komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Użytkowania Serwisu). 
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie będą interpretowane przeciwko stronie redakcyjnej. 

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE 
Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem. 

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG 
Z aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. 
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian. 

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE 
Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Usług należy kierować do nas na adres clarkk.polska@gmail.com

SEKCJA 21 - PŁATNOŚCI

Płatności są obsługiwane przez Stripe siedzibą w Toronto (CA)

Także płatności są obsługiwane przez Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).