Reklamacja

W przypadku reklamacji towarów zakupionych przez Konsumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez CLARK MEDIA ul strzałowa 11a/4 87-100 Toruń (Sprzedawca) , obwiązuje następująca procedura reklamacji:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Towar przed wysłaniem do Klienta podlega sprawdzeniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń na opakowaniu.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
 3. Sprzedawca nie jest uczestnikiem kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres podany powyżej. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny poniżej.
 5. Jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacji należy przesłać zakupiony towar pod adres Sprzedawcy podany powyżej. Przesyłka powinna być dostarczona w sposób zabezpieczający przesyłany towar, zgodnie z zasadami opisanymi w podpunktach). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, lub przesyłek typu "paczkomat". W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany i naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. O ile w wyniku reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, przelew, zostanie przesłany zgodnie z danymi umieszczonymi w formularzu reklamacyjnym.
 7. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Zwracany produkt, zakupiony uprzednio u Sprzedawcy, powinien być:
  1. nieużywany
  2. czysty i pozbawiony zapachu
  3. zapakowany w usztywniony karton zabezpieczający produkt i jego opakowanie
 9. Do zwracanego produktu należy dołączyć:
  1. oryginał potwierdzenie zamówienie bądź faktury (dowód zakupu u Sprzedawcy)
  2. wypełniony formularz reklamacyjny