REGULAMIN PROMOCJI NOWOROCZNEJ

REGULAMIN PROMOCJI NOWOROCZNEJ
SKLEPU INTERNETOWEGO CLARKK.PL
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja Noworoczna” („Promocja”).
  2. Organizatorem promocji jest CLARK MEDIA z siedzibą w Toruniu przy ulicy strzałowa 11A/4, 87-100 , NIP: 8792694429 („Organizator”).
  3. W okresie trwania Promocji Organizator obniża standardową cenę produktu „Majtki menstruacyjne SARA” o kwotę 15 zł (z kwoty 64,99 zł na kwotę 49,99 zł), majtki menstruacyjne Lina o kwotę 20 zł (z kwoty 259,99 zł na kwotę 239,99 zł) . Rabat nie łączy się z innymi rabatami. Jest to maksymalny rabat jaki można uzyskać w ramach Promocji. Wszystkie inne rabaty zostają wyłączone – włącznie z kodami rabatowymi.
  4. W trakcie trwania promocji obowiązują standardowe zasady zwrotów oraz reklamacji opisane w regulaminie sklepu.
  5. Promocja obowiązuje od dnia 10.12.2023 r. do dnia 30.12.2023 r.
  6. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres e-mail organizatora: kontakt@clarkk.pl. Organizator ustosunkuje się w wiadomości zwrotnej w terminie do 14 dni.
  7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.